CLICK HERE FOR BLOGGER TEMPLATES AND MYSPACE LAYOUTS »

Halaman

Rabu, 7 Disember 2011

istihadhah

Istihadhah
 نزول الدم باستمرار أو تقطع فى غير وقت الحيض أو النفاس وهو ليس دم حيض ولا دم نفاس( والاستحاضة كسلس) في الحكم( فلا تمنع ما يمنعه الحيض)
Keluarnya darah dengan cara berterusan atau terputus-putus  pada waktu selain daripada waktu haid atau nifas dan ia bukan darah haid dan bukan juga darah nifas (istihadhah seperti kencing tak lawas) pada hukum (tidak ditegah perkara yang ditegah disebabkan haid).

فيجب أن تغسل مستحاضة فرجها.
Maka wajib orang yang beristihadhah untuk membersihkan farajnya.

(الاستحاضة) سبعة أنواع والمستحاضة يجب عليها عندما تريد الصلاة أن تغسل فرجها مع وجود الدم ثم تصلي ليس معناه تصلي والدم ينـزل منها ( فتحشوه أي تحط فيه قطنًا أو خرقة حتى يخف الدم) يعني إذا أرادت المستحاضة الصلاة تغسل فرجها ثم تحشوه بقطن أو خرقة أخرى بشرطهما، يعني بعد غسل النجاسة وحشو الفرج تضع خرقة من الأمام إلى الخلف ثم تعصب عليه خرقة أخرى على الدائر حتى تمسك الخرقة الأولى( أي الحشو والعصب) أي إذا لم تكن صائمة تحشو أما الصائمة لا تحشو، لأن الصائمة تفطر بحشوها للفرج، وكذلك الشرط في الحشو أن لا تتأذى منه وإلا لا تحشو.
Istihadhah padanya tujuh keadaan dan orang yang beristihadhah diwajibkan keatasnya ketika hendak mendirikan solat supaya membasuh farajnya yang ada  darah kemudian barulah dirikan solat. Hal ini bukanlah bermakna pergi solat sedangkan darah masih mengalir darinya (menutup yaitu menyumbat kedalamnya dengan kapas atau kain sehingga tidak kelihatan darah) yakni jika perempuan yang beristihadhah ingin bersolat hendaklah dia membasuh farajnya dan menyumbatnya dengan kapas atau bercawat dengan kain lain dengan dua syaratnya. Yaitu selepas membersihkan najis, hendaklah menutup faraj dengan meletakkan kain dari depan hingga belakang kemudian ikat (hujung kain) dengan kain lain di atas pinggang sehingga tersangkut kain yang pertama (tutup dan ikat). Perbuatan menyumbat ini perlu dilakukan sekiranya perempuan itu tidak berpuasa namun sekiranya sedang berpuasa maka tidak boleh melakukannya kerana akan terbatal puasa dengan perbuatan menyumbat faraj. Dan menjadi syarat juga untuk sumbat mestilah tiada kesakitan dan jika sakit tidak perlulah disumbat.

(فتتطهر لكل فرض وقته أي وضوؤها لا يصح إلا بعد دخول الوقت ) مثل المصابة بسلس البول لا تتوضأ قبل دخول وقت الصلاة إنما بعد دخول الوقت يصح وضوؤها .
(Hendaklah bersuci setiap kali waktu solat fardhu kerana wudhuknya tidak sah kecuali selepas masuk waktu) samalah seperti orang yang terkena penyakit kencing tak lawas tidak boleh berwudhuk sebelum masuk waktu solat akan tetapi selepas masuk waktu, sah wudhuknya.

(وتبادر به أي لا تتأخر بعد وضوؤها في الصلاة بل تبادر بصلاتها) يعني بعد دخول الوقت تتوضأ وفورًا تبادر أي تبدأ بالصلاة.
(Menyegerakan dengannya yaitu tidak berlengah selepas berwudhuk untuk solat bahkan mestilah segera solat) maksudnya selepas masuk waktu dan berwudhuk kemudian hendaklah terus memulakan solat.

(ولا يضر تأخيرها لمصلحة، كأن أخرت لانتظار جماعة مثلاً أو لسترٍ ) فإذا عملت الطريقة المذكورة من الحشو والعصب ثم بعد ذلك توضأت ثم لم تبادر فورًا إلى الصلاة وإنما بقيت لانتظار جماعة جاز لها ومن الأعذار الستر كأن توضات ثم بقيت وقتًا  تستر عورتها لأجل الصلاة.
(Tidak mengapa melengahkan solat jika ada maslahah, seperti berlengah kerana menunggu jemaah ataupun menutup aurat) sekiranya telah sempurna cara yang disebutkan yaitu sumbat dan bercawat selepas itu berwudhuk kemudian tidak memulakan solat dengan segera tetapi tetap menunggu jemaah, maka harus baginya. Dan daripada keuzuran juga adalah memakai pakaian seperti dia berwhuduk kemudian menggunakan waktunya untuk menutup auratnya supaya boleh bersolat.

(أما بعد ما توضأت إذا انقطع الدم تعيد أو أثناء الوضوء علمت أنه انقطع تعيد)
Adapun sekiranya darah berhenti selepas berwudhuk maka hendaklah dia mengulangi wudhuknya begitu juga ketika sedang berwudhuk, diketahui olehnya bahawa darah sudah berhenti maka perlu diulangi wudhuknya semula.

يعني بعد أن استعملت طريقة الحشو والعصب وشرعت بالوضوء وأثناء الوضوء انقطع هنا تعيد الوضوء بعد إزالة النجاسة ( تستنجي وتعيد الوضوء(
Maksudnya sesudah mengerjakan semua cara dari sumbat, bercawat dan berwudhuk namun ketika berwudhuk berhenti darah, maka hendaklah mengulangi wudhuknya selepas hilang najis (cuci najis dan berwudhuk semula)

(لا إن عاد قريبا بعدما توضأت انقطع ثم بعد دقائق رجع فهذه ليس عليها أن تعيد الوضوء) فإذا توضات في حال الاستحاضة (أي مع نزول الدم) بعد عمل طريقة العصب بعد انتهائها من الوضوء انقطع الدم وعاد قريبا لم يطل انقطاعه كدقيقة أو دقيقتين فهذه ليس عليها أن تعيد الوضوء بل يكفيها وضوؤها الأول.
(Sekiranya tidak lama selepas berwudhuk berhenti darah kemudian selepas beberapa minit kembali semula darah, maka dalam hal ini tidak perlu ke atasnya untuk mengulangi wudhuk) jika seseorang berwudhuk ketika dalam istihadhah (ketika darah masih keluar) kemudian selepas bercawat dan berwudhuk, terputus darah dan keluar semula dalam masa yang singkat kira-kira satu atau dua minit maka tidak diwajibkan keatasnya untuk mengulangi wudhuk bahkan cukup untuknya wudhuk yang mula-mula.

فائدة:
الحامل إذا نزل منها دم واستمر أربعا وعشرين ساعة أو زيادة، بعض الفقهاء قالوا هذا يكون حيضًا، وبعضهم قالوا الحامل لا تحيض فعلى قولهم الحامل إذا رأت الدم لا تعتبره حيضًا ولو تجاوز أربعا وعشرين ساعة.
Faedah:
Perempuan yang hamil jika keluar darah darinya dan berterusan selama 24 jam atau lebih, sebahagian fuqaha’ berkata ianya adalah haid dan sebahagian yang lain berpendapat perempuan hamil tidak akan keluar haid maka dengan pendapat mereka ini sekiranya terlihat darah, tidak dikiranya sebagai haid walaupun melebihi 24 jam.

وما سنذكره الآن من المسائل على قول إن الحامل تحيض:
مسألة:- رأت ولو حاملاً لا مع طلق دمًا لزمن حيض قدره ولم يعبر أكثره (أي لم يزد على خمسة عشر يومًا)
 فهو مع نقاء تخلله حيضٌ.
Dan akan dibincangkan sekarang ialah masalah-masalah bagi pendapat yang mengatakan perempuan hamil boleh kedatangan haid.
Masalah :- apabila melihat perempuan hamil akan darah sebelum waktu berpisah (bersalin) cukup bagi waktu haid dengan kadarnya dan tidak melepasi sebanyak-banyaknya (yaitu tidak lebih 15 hari).

المرأة إذا رأت دمًا قدر حيض أي ما يسع أربعا وعشرين ساعة متصلاً أو منفصلاً ولو كانت حاملاً فهو حيض، المرأة الحامل هذا الدم إذا بلغ نزول الدم منها أربعا وعشرين ساعة يكون حيضًا ولو متقطعا فتكون كل هذه المدة حيضًا لذلك قال (متصلاً أو منفصلاً) هذا عند الذين قالوا إن المرأة تحيض وهم بعض الشافعية.
Seorang perempuan jika melihat darah dengan kadar yang cukup untuk haid yaitu keluar darahnya mencukupi 24 jam secara bersambung atau berpisah walaupun dia hamil maka ia dikira haid, darah perempuan hamil ini jika keluar darah mencukupi 24 jam jadilah ia haid walaupun keluar secara putus-putus. Oleh itu, dikira semua waktu ini sebagai haid. Begitulah pendapat bagi mereka yang mengatakan bahawa perempuan (hamil) boleh kedatangan haid dan mereka adalah sebahagian asy-syafi^iyyah.

(أما ما تراه النساء مع الطلق فهذا ليس حيضًا)
Adapun darah yang dilihat oleh seorang perempuan ketika berpisah maka ianya bukanlah haid.

لما قال مع الطلق يعني عند الوقت السابق للولادة في هذه الساعات ينـزل من الحامل دم هذا لا يعتبر حيضًا حتى عند الذين قالوا إن الحامل تحيض.
Apa yang dia maksudkan dengan waktu berpisah bererti ketika bersalin. Pada saat ini akan keluar daripada perempuan hamil darah, maka ianya tidak dikira haid begitulah juga di sisi pendapat yang mengatakan perempuan hamil boleh kedatangan haid.

0 ulasan: