CLICK HERE FOR BLOGGER TEMPLATES AND MYSPACE LAYOUTS »

Halaman

Rabu, 7 Disember 2011

bagaimanakah amalan kita??

Kata Ibn al-Mubarak yang diceritakan dari Khalid bin Ma'dan bahawa ia berkata
kepada Mu'az:
"Ceritakan satu Hadis yang terdengar olehmu dari Rasululah saw yang hafal olehmu dan yang tiap hari diingat-ingat olehmu kerana terlalu pentingnya hadis itu dan sangat halus dan mendalamnya. Hadis manakah yang menurut pendapat tuan yang paling penting?"

Maka jawabnya: "Baiklah aku akan ceritakan."

Kemudian beliau menangis lebih dahulu, lama sekali menangisnya itu, selanjutnya
beliau berkata:
"Aduhai sungguh rindu sekali aku kepada Rasulullah, ingin segera bersua dengan
Baginda."Kemudian beliau berkata lagi: Ketika menghadap kepada Rasulullah saw, beliau
menunggang unta dan beliau menyuruhku untuk naik di belakang beliau; kemudian berangkatlah aku bersama beliau dengan mengenderai unta tersebut dan beliau menengadah ke langit, kemudian bersabda yang bermaksud:

"Puji syukurku ke hadhrat Allah Yang Berkehendak kepada makhlukNya menurut
KehendakNya Wahai Mu'az! Jawabku: "Ya Sayyidal Mursalin."

Sabda beliau:
"Sekarang aku akan menceritakan satu cerita kepadamu yang apabila dihafalkan olehmu akan berguna bagimu, tapi kalau diremehkan olehmu, maka kamu tidak akan mempunyai hujjah kelak di hadapan Allah. Hai Mu'az!, Allah itu menciptakan tujuh Malaikat sebelum Dia menciptakan langit dan bumi; tiap langit ada satu Malaikat yang menjaga pintu; dan tiap-tiap pintu langit itu dijaga oleh Malaikat Penjaga Pintu, menurut kadamya pintu dan keagungannya. Jadi, Malaikat yang menjaga amal seorang hamba, yang mencatatkan amalnya itu naik ke langit dengan membawa amal si hamba tersebut yang bersinar-sinar cahayanya
bagaikan cahaya Matahari. Setelah sampai ke langit pertama, Malaikat Hafazah yang menganggap amalnya si hamba itu banyak, memuji kepada amal-amal tersebut, tetapi setelah sampai kepada pintu langit pertama; berkatalah Malaikat Penjaga Pintu Langit Pertama kepada Malaikat Hafazah:

"Nab campakkanlah amal ini ke muka (wajah) tuannya, saya ini penjaga tukang mengumpat, saya diperintahkan untuk tidak menerima tukang pengumpat terhadap orang lain agar tidak masuk, jangan sampai lalu untuk menuju ke langit yang berikutnya."

Kemudian hari berikutnya ada lagi Malaikat Hafazah naik ke langit dengan memawa amal soleh yang berkilauan cahayanya, yang dianggap oleh Malaikat Hafazah sangat banyaknya serta dipuji; Malangnya sebaik sampai ke langit kedua (yang telah berjaya merentasi langit ke satu sebab si pemilik amal tersebut tidak suka mengumpat), maka berkatalah Malaikat di langit Kedua:

"Berhentilah dan campakkanlah amal ini ke wajah pemiliknya, sebab dengan amalnya itu dia mengharap keduniaan, Allah memerintahkan kepadaku untuk menahan amal ini jangan sampai lalu ke langit yang lain. "

Maka Malaikat semuanya melaknat kepada orang tersebut sampai petang hari. Ada lagi Malaikat Hafazah yang naik ke langit dengan membawa amal hamba Allah yang amat memuaskan, penuh oleh sedekah, puasa, dan bermacam-macam kebaikan yang oleh Malaikat Hafazah dianggap sedemikian banyaknya dan dipuji; tetapi sebaik sampai ke langit ketiga maka berkatalah Malaikat Penjaga langit ketiga:

"Berhentilah, campakkanlah ia ke wajah pemiliknya, saya adalah Malaikat Penjaga Kibir (orang yang sombong), Allah memerintahkan kepadaku agar amal ini tidak menembusi pintuku, jan-gan sampai ke langit berikutnya, salahnya sendiri dia takbur kepada orang lain di dalam perkumpulan."

Seterusnya, Malaikat Hafazah naik lagi ke langit dengan membawa amal hamba yang lain, bersinar bagaikan bintang yang besar paling, suaranya bergemuruh, penuh dengan tasbih, dengan puasa, solat, haji dan umrah. Sebaik sahaja sampai ke langit keempat; Malaikat Penjaga langit keempatpun berkata:

"Berhentilah jangan dilanjutkan, campak-kanlah amal ini ke wajah pemiliknya, saya ini Penjaga Ujub, Allah memerintahkan kepadaku agar amal ini jangan sampai lalu, sebab jika dia beramal selalu 'ujub. "

Kemudian, naik lagi Malaikat Hafazah dengan membawa amal hamba yang diiring dan diarak, sepertimana pengantin perempuan diiring kepada suaminya, sebaik sahaja sampai ke langit kelima membawa amal yang paling bagus, seperti: jihad, ibadah haji, ibadah umrah, cahanya pun berkilauan bagaikan matahari. Kata Malaikat Penjaga langit kelima:

"Saya ini penjaga sifat hasud, nah dia itu yang amalnya demikian bagus suka hasud/iri kepada orang lain atas kenikmatan Allah yang diberikan kepadanya, jadi dia itu metnbenci kepada yang meredhakan, kepada Allah (benci nikmat). Saya diperintahkan oleh Allah, agar tidak membiarkan amalnya itu untuk menembusi pintuku ke pintu yang lain."

Kemudian Malaikat Hafazah naik lagi dengan membawa amal yang lain, membawa wudhuk yang sempuma, solat yang banyak, puasa, haji, umroh sehingga sampailah ke langit yang keenam, kata Malaikat penjaga pintu ini:

"Saya ini Malaikat penjaga rahmat, nah amal yang seolah-lah bagus ini hendaknya engkau campakkan ke wajah pemiliknya, ini kerana salahnya sendiri bahawa dia itu belum pernah mengasihani orang lain, apabila ada yang mendapat musibah, maka dia merasa senanghati. Saya diperintahkan oleh Allah agar amal ini janga menembusiku, supaya jangan sampai kepada yang lain."

Dan naik lagi Malaikat Hafazah ke langit dengan membawa amal si hamba berupa bermacam-macam sedekah, puasa, solat, jihad dan wara', suaranya pun bergemuruh bagaikan badai, cahayanyapun bagaikan kilat. Sebaik sahaja sampai kepada langit yang ketujuh, maka berkatalah Malaikat yang menjaga langit yang ketujuh itu:

"Saya ini Penjaga sum'ah (ingin masyhur), sesungguhnya si pengamal ini ingin termasyhur dalam perkumpulan-perkumpulan dan selalu ingin tinggi di saat berkumpul dengan kawan-kawannya yang sebaya dan ingin mendapat pengaruh dari para pemimpin, Allah memerintahkan kepadaku agar menahan amalnya itu, jangan sampai ia lalu dan menembusi kepada yang lain, dan tiap-tiap amal yang tidak bersih kerana Allah, maka itulah riak. Allah itu tidak akan menerima dan mengabulkan kepada amal dari orang-orang yang riak"

Kemudian Malaikat Hafazah itu naik lagi dengan membawa amal seorang hamba, yakni amal dari solat, zakat, puasa, haji, umrah, akhlak yang baik dan pendiam tidak banyak bercakap, zikir kepada Allah, kemudian diiring oleh Malaikat ke langit ketujuh sehingga sampai meneembusi hijab-hijab dan sampailah ke hadhrat Allah. Para Malaikat itu berdiri di hadapan Allah. Semua menyaksikan bahawa amal ini adalah amal yang soleh, yang diikhlaskan kerana Allah. Tetapi firman Allah:

"Kalian Hafazah, pencatat amal hambaKu, sedang Akulah yang mengintip hatinya, amal yang ini tidak kerana Aku, yang dimaksud olehnya itu adalah selain daripadaKu. tidak diikhlaskan kepadaKu. Aku lebih mengetahui dari pada kamu tentang apa yang dimaksud olehnya dengan amalnya itu. Aku laknat mereka, menipu kepada orang lain, dan juga menipu kepadamu (Malaikat-malaikat Hafazah) tapi Aku ini tidak akan tertipu olehnya, Aku ini Yang paling Tahu akan hal yang ghaib-ghaib. Akulah yang melihat isinya hati, dan tidak akan samar kepadaKu setiap apa pun yang samar, tidak akan tersembunyi bagiKu setiap apa pun yang tersembunyi. PengetahuanKu tentang apa yang telah terjadi, sama dengan PengetahuanKu kepada yang akan datang. PengetahuanKu kepada orang-orang yang terdahulu sebagaimana PengetahuanKu kepada orang-orang yang kemudian. Aku Lebih Tahu atas apa pun yang lebih samar dari pada rahsia, bagaimana akan hambaKu akan mampu dengan amalnya itu menipu kepadaKu, boleh juga mereka itu menipu kepada makhluk-makhluk yang tidak tahu, sedangkan Aku ini Yang Mengetahui kepada yang ghaib-ghaib. LaknatKu tetap kepadanya."

Kata ketujuh malaikat dan 3000 Malaikat yang menyertai:

"Ya Tuhan, dengan demikian tetaplah LaknatMu dan laknat kami semua bagi mereka". Maka semua yang ada di langit mengucapkan: "Tetaplah laknat Allah kepadanya, dan laknat orang-orang yang melaknat."

Sayyidina Mu'az r.a. (yang meriwayatkan Hadts ini) kemudian menangis dengan tersedu-sedu dan berkata: "Ya Rasulullah, bagaimana aku boleh selamat dari apa yang diceritakan tersebut?"

Sabda Rasul: "Hai Mu'az, ikutilah Nabimu dalam soal keyakinan!

Aku bertanya lagi "Wahai Baginda, tuan ini adalah Rasulullah, sedangkan saya ini hanyalah si Mu'az bin Jabal bagaimana boleh saya selamat dan bagaimana aku dapat terlepas dari bahaya tersebut?"

Bersabda Rasulullah: "Ya begitulah, seandainya dalam amalmu ada kelengahan, maka tahanlah mulutmu jangan sampai memburukkan orang lain dan juga kepada saudara-saudaramu sesama Ulama; apabila kamu hendak memburukkan orang lain, maka seharusnya engkau ingat kepada dirimu sendiri, sebagaimana engkau tabu bahawa dirimu pun penuh dengan aib-aib, jangan membersihkan dirimu dengan memburukkan orang lain, jangan mengangkat diri sendiri dengan menekan orang lain, jangan riak den-gan amaltnu agar amalmu itu diketahui orang lain; dan janganlah termasuk orang yang mementingkan keduniaan dengan melupakan akhirat, kamu jangan berbisik-bisik dengan seseorang padahal di sebelahmu ada orang lain yang tidak diajak berbisik, dan jangan takbur kepada orang lain, nanti akan luput bagimu kebaikan dunia dan akhirat, dan jangan berkata kasar pada suatu Majlis dengan maksud supaya orang-orang takut akan keburukan akhlakmu itu, jangan mengungkit-ungkit apabila berbuat kebaikan, jangan merobek-robek (peribadi) orang lain dengan sebab mulutmu, kelak engkau akan dirobek-robek oleh anjing-anjing jahanam yakni sebagaimana firman Allah yang bermaksud:

"Di antara itu ada anjing-anjing perobek badan-badan manusia. "(an-Naziat : 2)

Maksudnya mengoyak-ngoyak daging dari tulang. Aku berkata: "Ya Rasulullah, siapa yang kuat menariggung penderitaan seperti ini?"

Jawab Rasulullah saw: "Wahai Mu'az, apa yang telah aku ceritakan kepadamu akan mudah bagi mereka yang dimudahkan oleh Allah SWT, adalah cukup untuk menghadapi semua itu; bahawa kamu mesti menyayangi orang lain sebagaimana kamu menyayangi dirimu sendiri, dan benci bagi orang lain apa-apa yang dibenci oleh dirimu sendiri, apa-bila demikian, maka kamu akan selamat dan pasti dirimu akan terhindar."

Kata Khalid bin Ma'dan (yang meriwayatkan Hadis tersebut dari Sayyidina Mu'az) bahawa Sayyidina Mu' az sering membaca Hadis ini sebagaimana beliau sering mem-baca al-Quran, mempelajari Hadis ini sebagaimana mempelajari al-Quran dalam majlis-nya.

0 ulasan: